83ccf3175517ef3e6e94c611026b52de.jpg
a0c073a3fec7af740fbf244cfb0244b3.jpg
Νέα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη σύσταση της ΕΔΕΑΥ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ), στο σχολείο μας θα παρευρίσκονται κάθε Τρίτη ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός. Οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία και γενικά, στην οργάνωση της παροχής της εκπαίδευσης και στη λειτουργία του σχολείου.
Στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.
Έχουν σκοπό: 
α) την προώθηση της συνεργασίας, τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, 
β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και
γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.
Παράλληλα, είναι απαραίτητη η συνεργασία με την οικογένεια (γονείς, αδέλφια, ευρύτερη οικογένεια), με στόχο τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή, τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής συμβίωσης και την αντιμετώπιση προβλημάτων προσωπικής ή κοινωνικής φύσης.

Ψυχολόγος Ελένη Χαλμαντζή
Κοινωνική Λειτουργός Σοφία Βογιατζή

Ο Διευθυντής Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γεώργιος Κύλλας

οι Εκδηλώσεις μας

τα Βιβλία μας

η Εργασία μας